Menneskene

Claire Czternasty Hembre

Mobil: 977 55 558
E-post: cch@promis.no

Claire er særlig opptatt av de menneskelige sidene i prosjektene hun leder. Hun får gode tilbakemeldinger for sin handlekraft, tydelighet og pragmatisme i krevende prosjekter med høyt tempo og mye ledelsesfokus.

Claire har lang erfaring både fra linjen i et stort industrikonsern, fra leverandørsiden og som konsulent. De siste årene har hun ledet prosjekter i offentlig sektor, og gjennom Felles Datakatalog-prosjektet vært med og medvirket i det tverrsektorielle samarbeidet og støttet Digital Agenda.

Claire er fransk og har bodd halve livet i Norge. Hun har en europeisk Master of Arts innen Science, Society & Technology samt utdanning innen ledelse og kommunikasjon fra BI.

Fagområder

  • Prosjektledelse
  • Smidige metodikker og gjennomføring
  • Endringsledelse
  • Ledelse
  • Prosessledelse
  • Leverandørstyring
  • Konseptvurdering