Menneskene

David Skogan

Mobil: 416 49 156
E-post: ds@promis.no

David er en dyktig løsningsarkitekt med mer enn 20 års erfaring fra offentlige virksomheter som Brønnøysundregistrene/Altinn, SSB, DIFI, NAV, Statens vegvesen og Statens kartverk. Han har bidratt til utvikling av Felles Datakatalog og Altinn 3.0. Han har spisskompetanse innen løsnings- og virksomhetsarkitektur, begreps og informasjonsarkitektur, krav- og behovsanalyse, semantisk teknologi, tjenesteorientering, prosessmodellering og geografisk informasjonsteknologi. Han har også kompetanse på programmering, smidig utvikling, DevOps og skyløsninger. David har doktorgrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo.

Fagområder

  • Løsningsarkitektur
  • Integrasjon og datautveksling
  • Modellering
  • Smidig utvikling
  • Devops
  • Programmering C#/Java
  • Skyløsninger (Google/Azure)