Menneskene

Elin Margrethe Bruland Haug

Mobil: 915 67 144
E-post: ebh@promis.no

Elin er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) i 2004. Hun er også utdannet innen personvern og GDPR fra Handelshøyskolen BI og Datatilsynet. Elin har mange års erfaring fra arbeid i store leveranseprosjekter hvor hun de siste 14 har hatt roller som teamleder, utviklingsleder, funksjonelt ansvarlig, funksjonell arkitekt og produkteier. De siste fem årene før hun startet i PROMIS jobbet hun som funksjonell arkitekt og produkteier i Direktoratet for e-helse/Helsenorge og opparbeidet seg solid kunnskap innen digitalisering av helsesektoren, personvern- og helselovgivningen. Hun har lang erfaring med prosjekter både i privat og offentlig sektor. Hun har jobbet både som konsulent og i forvaltningen. Hun har bred teknisk bakgrunn og har flere tekniske sertifiseringer innen systemutvikling noe som gjør at hun fungerer godt i roller i skjæringspunktet mellom forretning og teknisk side. Hun er også sertifisert Scrum Master og Product Owner. Hun er strukturert og selvgående og setter seg lett inn i nye domener.

Fagområder

  • Funksjonell arkitektur
  • Krav- og behovsanalyse
  • Systemering/modellering
  • Produkteierskap
  • Prosess-, prosjekt- og teamledelse
  • Personvern, GDPR