Menneskene

Ingrid Wiig

Mobil: 913 72 730
E-post: iw@promis.no

Ingrid er utdannet cand. scient innen informatikk fra Universitet i Oslo. Hun begynte sin karriere som utvikler, men valgte tidlig å spesialisere seg innen metodikk,  prosjektledelse og linjeledelse.

Ingrid brenner for smidig organisering og gjennomføring og har omorganisert flere egne IT utviklingsorganisasjoner til en smidig arbeidsmåte.  Ingrid kjenner derfor også utfordringene ved smidig og har bred erfaring i å tilpasse dette til lokale forhold.

Ingrid har ledet flere store vellykkede IT-utviklingsprosjekter som har gått over mange år, både i privat og offentlig sektor.

Som prosjektleder er Ingrid engasjert og motiverende, men stiller samtidig krav og utfordrer. Hun setter seg godt inn i leveransene samtidig som hun og evner å heve blikket og fokusere på hva som gir fremdrift og effekt.

Fagområder

  • Prosjektledelse systemutviklingsprosjekter
  • Programledelse og linjeledelse
  • Eierstyring
  • Endringsledelse og innføring
  • Smidige innføring
  • Leverandøroppfølging