Menneskene

Kristin Halvorsen

Mobil: 908 26 037
E-post: kh@promis.no

Kristin er sivilingeniør i data fra NTNU med spesialisering i informasjonssystemer. Hun har over 25 års erfaring som konsulent, blant annet i Objectware hvor hun bygget opp og ledet rådgivningsavdelingen Digital forretningsutvikling. Kristin har bred erfaring, fra både privat og offentlig sektor og er en entusiastisk og resultatorientert rådgiver, strateg, virksomhetsarkitekt, prosessleder og prosjektleder.  Hun jobber i skjæringspunktet mellom ledelse, forretning, teknologi og mennesker. Hun har hatt flere styreverv, blant annet i Norsk Regnesentral. I 14 år jobbet hun som gjesteforeleser på BI med undervisning innen Prosessorientert virksomhetsutvikling, Knowledge Management og eBusiness, fire av årene i 20%-stilling som studierektor II ved Institutt for Teknologiledelse.

Fagområder

  • Ledelse og strategi
  • Endringsledelse
  • Prosessledelse og fasilitering
  • Prosessforbedring
  • Virksomhetsarkitektur
  • Kunnskapsflyt og samhandling
  • Innovasjon og smidig metodikk