Menneskene

Nina Koppelow Braun

Mobil: 97507217
E-post: nkb@promis.no

Nina er en allsidig leder med teknologisk kompetanse, og har erfaring blant annet fra roller som rådgiver i digitale transformasjoner og som smidig coach. Hun har lang fartstid som prosjektleder i privat og offentlig næringsliv og har rik erfaring med organisasjons – og endringsprosesser. Nina har erfaring med 1-1 profesjonell coaching og agile coaching i organisasjoner, og rådgivning knyttet til kultur og ledelse i agile miljøer og/eller organisasjonsutviklingsprosesser.

Fagområder

  • Rådgivning
  • Ledelse
  • Service Management
  • Personalledelse
  • Leveranseledelse
  • Endringsledelse
  • IT Drift