Menneskene

Tor Murvold

Mobil: 900 99 642
E-post: tm@promis.no

Tor har bygget opp en sterk kompetanse på prosjektledelse fra private og offentlige systemutviklingsprosjekter, anskaffelsesprosjekter og innføringsprosjekter. Han er kjent for å være en strukturert prosjektleder med stor gjennomføringsevne og meget god styring. Tor liker spesielt godt prosjekter som innebærer innføring av endringer med støtte av virksomhetenes egenutviklede eller anskaffede tekniske løsninger.

I sine lederroller har forankring, kommunikasjon og involvering av interessenter på ulike ledernivåer helt opp til konsernledelsen vært en suksessfaktor. I alle prosjektene har det vært rapportering til styringsgrupper bestående av representanter for forretning, fag, utvikling og drift.

Tor har også kjørt kvalitetssikringsoppdrag og rapportert til programstyre og linjeledelse. Tor setter seg inn i alle aspekter ved prosjektene og er grundig i sitt arbeid.

Fagområder

 • Programledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosessledelse
 • Prosessmodellering
 • Leverandørstyring
 • Informasjonsmodellering
 • Teknisk arkitektur
 • Workshop-ledelse
 • Behovs- og kravanalyse
 • Kvalitetssikring
 • Anskaffelser
 • Fremdriftsstyring
 • Estimering