Modellen vår

Kaffekopp med ordet "begin" skrevet på

Modellen som formet PROMIS

PROMIS’ grunnleggende filosofi ble etablert før oppstart av selskapet, og fortsatt lever den samme modellen – mange år senere.

Historien vår startet i 1997 med fire gründere, en ansatt og en idé om å danne et konsulenthus tuftet på en ansattmodell som var attraktiv for de ansatte. Spesielt var vi ute etter ansatte som tiltrekkes av å være en del av et kompetent fagmiljø, verdsetter frihet og fleksibilitet ift. arbeidstid og ferie, en rettferdig lønnsmodell og etter hvert også medeierskap. 

Faglig sett har vi vært opptatt av å være blant de beste innen vår nisje og holde oss til denne. Vår nisje er ledelse av IT-/digitaliseringsprosjekter og metodikk, og opplæring knyttet til dette, som for eksempel IT-kontrakter og modeller for iterative og smidige prosjekter.

Vi var opptatt av at modellen tilrettela for å dyrke, eksponere og videreutvikle faget og de ansattes egen kompetanse.

Vår ansattmodell har følgende kjennetegn:

  •  lik modell for alle, uavhengig av senioritet eller posisjon i selskapet
  • ingen fast arbeidstid
  • ingen regler for oppsparing av fleksitid eller avspasering
  • logisk og direkte sammenheng mellom egen innsats og lønn
  • intern fagutvikling og fakturerbart arbeid hos kunder honoreres likt
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • forutsigbart medeierskap
  • flat organisasjonsmodell hvor alle ansatte er utøvende konsulenter med kundeoppdrag

I PROMIS gjennomfører vi løpende tilfredshetsundersøkelser blant de ansatte. Vi får gjennomgående svært gode scoringer på disse, og elementene i ansattmodellen trekkes ofte frem som det det mest vesentlige i slike sammenhenger.

Vi har godt fotfeste hos de største offentlige virksomhetene i Norge, og har generelt stor etterspørsel etter våre tjenester. Det innebærer at vi er interessert i å komme i kontakt med kandidater som kan tenke seg å jobbe i PROMIS.