Om oss

Fellesbilde av ansatte

Norges ledende konsulentselskap innen ledelse og styring av IT-prosjekter

Klikk her for å møte alle menneskene i PROMIS

PROMIS er Norges ledende konsulentselskap innen styring og ledelse av IT-prosjekter. Selskapet ble etablert i 1997 og består i dag av omlag 30 konsulenter med god utdanning og lang erfaring innen ledelse av IT- og omstillingsprosjekter. Vi utfører oppdrag både i offentlig sektor og i privat næringsliv.

Kreative og pragmatiske
PROMIS kjenner til hva som må inngå som et nødvendig fundament for styring og ledelse av IT-prosjekter. PROMIS har fokus på dette fundamentet som består både av styrende dokumenter som kontrakter, planer og budsjetter, men også elementer som kommuniserbare målbilder, forankring av prosjektet og motiverte medarbeidere.

Alle prosjekter er unike. PROMIS vektlegger å etablere en prosjektstyringsbasis som er tilpasset kunden og egenskapene til prosjektet uten kostnadsdrivende formalisme.

Verdi for kunden
Prosjektene skal levere verdi for kunden. PROMIS bidrar til fokus på de viktigste leveransene ut fra et kontinuerlig nytteperspektiv. Prosjektets omfang og planer defineres ut fra filosofien om å levere de mest nyttige leveransene først og vi har en fleksibel holdning i forhold til å endre scope og planer etter hvert som en etablerer økt erfaring og forståelse om hva som har størst verdi for kunden.

Deler kunnskap og erfaringer
PROMIS samler og strukturer all erfaring i et felles beste praksis kvalitetssystem. Kvalitetssystemet består av et sett retningslinjer som konsulentene benytter i oppdrag. I tillegg videreutvikles deler av erfaringsmateriellet til produkter som tilgjengeliggjøres for kunder og andre aktører i bransjen.

Uavhengige
PROMIS er eiet av de ansatte. PROMIS er helt uavhengig selskap uten bindinger til leverandører eller andre aktører, men inngår samarbeid fra gang til gang i oppdragssituasjoner når det er naturlig. Gjennom denne uavhengigheten kan vi opptre nøytralt som prosjektledere, når vi gjennomfører kvalitetssikring og når vi bistår kunder i anskaffelsesprosesser.

Solid selskap med god økonomi
PROMIS har en solid økonomi og leverer gode økonomiske resultater hvert år. PROMIS har en forsiktig vekststrategi hvor kravene til kompetanse, talent og holdninger til de vi ansetter er viktigere enn behovet for å vokse.

Årets konsulentselskap 2012
PROMIS ble kåret til årets konsulentselskap i 2012 på grunn av vårt arbeid med produktene PS2000 og ITPP og på grunn av våre sentrale roller i profilerte prosjekter.

Personvernerklæring.

For a brief introduction in English, please click here.