Menneskene

Stein Tore Rasmussen

Mobil: 913 41 555
E-post: str@promis.no

Stein T. Rasmussen er en erfaren rådgiver med lang erfaring som prosjekt- og programleder i offentlig og privat sektor. Han engasjeres hovedsakelig som rådgiver eller kvalitetssikrer tilknyttet større IT-investeringer eller omstillingsprosjekter.

Som kvalitetssikrer for prosjekter søker Stein å bidra til at prosjekteier får best mulig informasjon fra prosjektet knyttet til sin overordnede styring av prosjektet i tillegg til å gi sine anbefalinger relatert til denne styringen. Videre gir han innspill til prosjektledelsen til deres arbeid med å lede prosjektet med fokus på effektiv leveranse av høy forretningsverdi.

Han engasjeres også i ulike rådgiverroller knyttet til IT-/omstillingsprosjekter eller til strategi-/omstillingsarbeid knyttet til IT-funksjonen.  Stein T. Rasmussen tar også oppdrag som leder av store krevende prosjekter og program.

Fagområder

  • Ledelse
  • Program-/prosjektledelse
  • Strategiarbeid
  • Styringsdokumenter og KS2
  • Kvalitetssikring
  • Anskaffelser og kontrakter