Menneskene

Mette Statle Gulbrandsen

Mobil: 906 31 298
E-post: mg@promis.no

Mette er utdannet sivilingeniør i Computing Science fra universitetet i Glasgow, og har stort sett jobbet i konsulentbransjen siden 1993. Hun har jobbet som konsulent og som leder, både for utviklingsavdelinger og for prosjektledelsesavdelinger. Etter 12 år som leder ønsket hun igjen å fokusere på prosjektledelse i større prosjekter og begynte derfor å jobbe i PROMIS.

Mette har jobbet mye med metodeutvikling både innenfor egen organisasjon og som konsulent. Hun liker godt å jobbe i smidige utviklingsprosjekter og gjerne der hvor dette medfører større organisasjonsmessige endringer. Hun er opptatt av hvordan man skal få til et bra samspill mellom menneskene, teknologien og de nye arbeidsprosessene ny teknologi medfører. Hun mener at den viktigste jobben til en prosjektleder er å sørge for at alle har en klar forståelse for prosjektets målsetning og hvordan vi skal komme dit. I tillegg må prosjektlederen se menneskene som jobber i prosjektet og legge til rette for at deres kompetanse utnyttes og tilgjengeliggjøres i arbeidet med å nå prosjektets mål.

Fagområder

  • Ledelse
  • Prosjektledelse
  • Porteføljestyring
  • Metodeutvikling
  • Kontrakter