PROMIS skaper verdier ved å lede og gjennomføre prosjekter for våre kunder. Vi har suksessfulle referanser og rammeavtaler å vise til. 

 

Rammeavtaler med følgende kunder

Hovedleverandør

Underleverandør

Skatteetaten

X

NAV

X

Statnett

X

Tolldirektoratet

X

BaneNOR

X

Statistisk Sentralbyrå

X

Statens Vegvesen

X

Husbanken

X

Statkraft

X

Kompetanse Norge

X

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

X

Politiet

X

Helsedirektoratet

X

Direktoratet for E-helse

X

Sykehusinnkjøp (Sykehuspartner og alle helseforetakene)

X

Finansdepartementet (KS1/KS2)

X

Drammensregionen IKT

X

Utenriksdepartementet

X