Agile Contracting and Execution (ACE)

ACE er en samling av konsepter og praksiser for gjennomføring av smidig systemutvikling fra et kundeperspektiv. ACE fokuserer på verdiskaping og nyttestyring. ACE passer for:

  • store og mindre tiltak
  • systemutvikling med og uten kontrakt
  • privat og offentlig sektor
  • systemutvikling i og utenfor prosjekt

Konsepter og praksiser som dokumenteres i ACE er godt utprøvd i praksis. ACE sammenfatter praksis fra flere millioner prosjekttimer med smidig systemutvikling under kontrakt. ACE gir konkrete retningslinjer for gjennomføring og styring av smidige prosjekter i kombinasjon med kontrakt. ACE dokumenterer hvordan smidig og lean programvareutvikling lar seg kombinere med beste praksis innen prosjektgjennomføring. ACE setter «strøm» på rammeverk som PRINCE2® og MSP®.

Bok

Materialet er samlet i en bok (Agile Contracting and Execution). Ta kontakt med Jørgen Peteresen for å motta et elektronisk eksemplar.