Kontraktstandardene PS2000

PROMIS hadde idéen og var faglig ansvarlig for utvikling av PS2000-kontrakten, som var Norges første standardkontrakt som regulerte iterativ systemutvikling. PROMIS har siden da vært faglig ansvarlig for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene. Alle kontraktene bygger på beste praksis og et integrert samarbeid mellom kunde og leverandør. PROMIS er også faglig ansvarlig for de øvrige kontraktsstandardene til Dataforeningen: Dataforeningens forvaltningsavtale og Kontraktstandard for IT-drift.

 

PS2000 Standard og PS2000 Smidig

 
PS2000 Standard er en kontraktsstandard som regulerer iterativ systemutvikling basert på et definert omfang i form av en behovsanalyse. PS2000 Smidig har en egen variant av bilagene som er skreddersydd for smidig utvikling med et norsk begrepsapparat hentet fra Scrum. 

Kontraktens viktigste elementer er:

 • En innebygget "beste praksis" systemutviklingsmodell
 • Innledende løsningsbeskrivelse samt konstruksjonsfase med kontrollpunkter underveis
 • Håndtering av usikkerhet tilrettelagt; delt risiko ved bruk av målpris
 • Tett samarbeid mellom kunde og leverandør der partenes ansvar er tydelig regulert

 

PS2000

PS2000 SOL

 
PS2000 SOL (Smidige Oppdragsbaserte Leveranser) er en kontraktstandard som er basert på at arbeidet med å realisere leveranser og løsninger skjer gjennom smidige prosesser, hvor kun de overordnede mål i form av et målbilde og et antatt omfang i tid og kostnad er angitt ved kontraktsinngåelse.

Rammer for nye leveranser etableres igjennom oppdrag, og hver leveranse defineres iterativt og smidig ved at brukerhistorier og løsningsbeskrivelser prioriteres og utarbeides løpende. Brukerhistoriene realiseres med delt risiko ved bruk av målpris, og kunden gjennomfører foreløpig godkjenning av brukerhistoriene ved kontrollpunkt i hver iterasjon.

Mange smidige utviklingsprosjekter gjennomføres med basis i timebaserte bistandsavtaler der kunden selv tar resultatansvaret. Det er imidlertid mange fordeler ved å gjennomføre smidige utviklingsprosjekter basert på reguleringer i en kontrakt, selv om løsningens innhold ikke er veldefinert på forhånd, siden det gir:

 • Deling av ansvar og økonomisk risiko
 • Tett samarbeid mellom kunde og leverandør der partenes ansvar og arbeidsdeling er tydelig regulert
 • Klare krav til både kundens og leverandørens forarbeid for etablering og til godkjenning av leveranser
 • Nødvendig grunnlag for oppfølging av kvalitetskrav for utviklingstjenester istedenfor fokus på leverandørens timeforbruk
 • Forpliktelser til leverandørenes evne til endring og opprettholdelse av kapasitet
 • En regulert modell og prosess for estimering gir forutberegnelighet for kommende leveranser 
 PS2000 SOL

Skytjenesteavtalen

 
Skytjenesteavtalen er en konstraktstandard som skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører.

Kontraktens viktigste elementer er:

 • Å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.
Cloud2100 240 240

PS2000 Flex

 
Fleksibel utviklingskontrakt brukes der kunden vil ha et sterkt eierskap til egen systemutvikling ved at utviklingsteam styres av egne ressurser. Kontrakt med en leverandør skal sikre kapasitet for å komplettere kundens utviklingsteam og dekke topper i bemanningsbehovet.

Kontaktens viktigste elementer er:

 • Langsiktig og tett samarbeid med (i utgangspunktet) én leverandør
 • Utvikling og forvaltning av systemløsninger innenfor et definert systemområde (ikke rammeavtale)
 • Kunden har ansvaret for sammensetning av utviklingsteam og har gjennomføringsansvaret for arbeidet
 • Leverandørens ressurser og tjenester avtales i bestillinger
 • Smidig gjennomføringsmodell med hyppige leveranser til produksjon 

  

Les mer om kontraktsstandardene på Dataforeningens sider