PROMIS leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Vi støtter kundene i å definere de riktige prosjektene og sikrer at prosjektene gir forventede resultater.

Prosjektledelse

iStock 000027146858 300 200

PROMIS bidrar til at kunden oppnår høyest mulig verdi av sine investeringer gjennom å sikre prioritet til de prosjektleveransene som har størst nytte og ved å etablere en kostnadseffektiv prosjektstyringsbasis som fokuserer på de viktige styringsmekanismene.

Våre prosjektledere har alle tilleggsutdannelse innenfor relevante sertifiseringsordninger som for eksempel Prince2®, ITPP, PMP®, IPMA og TickIT.

Les mer ...

Programledelse

HiRes 300-200

For å realisere komplekse målbilder som inkluderer teknologisk og organisatorisk utvikling, er det ofte hensiktsmessig å organisere relaterte prosjekter i et program. Programmet kan gis et helhetlig ansvar for å realisere målbildene. Dette inkluderer tekniske løsninger, nye arbeidsprosesser, endringer i organisasjon samt grunnlag for realisering av gevinster.

PROMIS har erfaring fra ledelse av store og komplekse programmer.

Les mer ...

Smidig prosjektstyring

water drop 300 200

Godt styrte smidige prosjekter sikrer leveranser av den funksjonalitet med høyest forretningsverdi først og at minst mulig tid spilles til overflødig arbeid.

PROMIS er et av Norges fremste kompetansemiljøer innenfor smidig prosjektstyring og har bl.a. utviklet et beste praksis rammeverk for smidig prosjektstyring (ACE) og leverer kurs og sertifisering innen området (ITPP).

Les mer ...

Arkitektur

iStock 000019284513 300 200

Med PROMIS’ arkitektursatsning vil vi tilby en helhetlig tilnærming til digitalisering med fokus på å utnytte innovasjonsmuligheter, lage brukertilpassede tjenester, holde orden i eget hus og det å etablere, eie og forvalte systemer i samspillet mellom forretning og IKT. 

Les mer ...

Kvalitetssikring

iStock 000027165427 300 300

Det knytter seg risiko til gjennomføring av IKT-prosjekt, og det er vesentlig å få redusert risiko og ha et aktivt forhold til alternative strategier for å nå prosjektets mål. Gjennom å engasjere PROMIS som ekstern kvalitetssikrer får prosjekteier og prosjektledelse grundige analyser av prosjektet og klare råd om tiltak for å sikre gjennomføring og måloppnåelse.

Les mer ...

IKT-kontrakter

iStock 000028679692 300 200

Kontrakten er et sentralt styringsverktøy for prosjekter. Etablering av hensiktsmessige kontrakter godt tilpasset prosjektenes karakteristika, er kritisk for suksess. Gjennom å være faglig ansvarlig i Dataforeningen for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene, er PROMIS det fagmiljøet i Norge som har bidratt mest i utvikling av IT-kontrakter de senere årene.

Les mer ...

Usikkerhetsanalyser

iStock 000021549473 300 200

Usikkerhetsanalyser er viktig for å identifisere og beregne usikkerhet i et prosjekt fra en tidlig konseptfase og gjennom hele prosjektets levetid. Usikkerhetsanalyser gir en verdifull innsikt i faktorer som kan påvirke prosjektet og et godt grunnlag for både å redusere risiko og utnytte mulighetene i prosjektet. 

 

Les mer ..