IT-kontrakter

En IT-sourcingstrategi tilpasset virksomhetens mål og strategier samt profesjonelt gjennomførte anskaffelser er en forutsetning for effektiv utvikling og digitalisering av en virksomhet. Den kontinuerlige teknologiutviklingen med blant annet økt tilbud og bruk av skytjenester, automatisering ved bruk av AI og robotisering, mer balansert syn på offshoring og større grad av løsninger som består av en kombinasjon mellom skreddersøm, best-of-breed og/eller standardsystemer, - endrer måten virksomhetens behov kan dekkes og stiller nye krav til kompetanse i forbindelse med anskaffelser.

PROMIS kan bistå med å sikre en strategisk, helhetlig og systematisk tilnærming til IT-sourcing og anskaffelser. Vi har bred kompetanse på trender som påvirker sourcing og anskaffelser, offentlig anskaffelsesregelverk og kontraktsmekanismer som sikrer fleksibilitet og smidig gjennomføring:

  • PROMIS har utarbeidet IT sourcingstrategi for flere offentlige etater
  • Videre har PROMIS utarbeidet anskaffelsesstrategier for en rekke anskaffelser i offentlige etater, finansinstitusjoner og andre private virksomheter, helt fra starten av Finn.no til internasjonale avtaler for blant annet Tolletaten og Statnett
  • Når vi har utarbeidet anskaffelsesstrategier har vi i de aller fleste tilfelle også vært sentrale i implementeringen av disse gjennom anskaffelsesprosessen, inngåelse av kontrakter og oppstartsaktiviteter
  • PROMIS har hatt en ledende rolle i forbindelse med utarbeidelsen av Dataforeningens kontraktsstandard for skytjenester

IT-Sourcing er et strategispørsmål knyttet til hva en virksomhet skal produsere selv og hva som skal overlates til markedet, mens anskaffelser skal sørge for at markedet benyttes på en optimal måte innenfor gitte rammebetingelser.

it kontrakter navigering   IT-SOURCINGSTRATEGI   ANSKAFFELSESSTRATEGI   GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSER