Anskaffelsesstrategi

Realisering av de fleste initiativ forutsetter gjennomføring anskaffelser. En anskaffelsesstrategi omfatter mål, beslutninger og rammebetingelser for en eller flere koordinerte anskaffelser. Anskaffelsesstrategien skal sikre forankring i virksomhetens sourcingstrategi og andre strategier som er relevante for initiativet.

PROMIS har inngående kunnskap om kontraktsmekanismer og kontraktsstandarder som muliggjør fleksibel og smidig gjennomføring av et initiativ. Dette kombinert med bred kunnskap om anskaffelsesregelverket gjør at PROMIS har nødvendig kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker for å utarbeide anskaffelsesstrategier som bidrar til effektiv gjennomføring av komplekse anskaffelser, og som sikrer anskaffelsens og initiativets mål.

PROMIS AS kan bidra med:

 • Overordnet utforming og forankring
  • Definisjon av anskaffelsens mål og omfang
  • Sikre riktig innhold og detaljering av anskaffelsesstrategien for effektiv operasjonalisering og gjennomføring av anskaffelsen
  • Planlegging av nødvendige forankrings- og beslutningsprosesser
  • Erfaringsbaserte maler
 • Utdyping, risikovurdering og beslutning
  • Valg av kontraktsmekanismer og kontraktsstandarder som sikrer fleksibel og smidig gjennomføring av initiativet
  • Valg av anskaffelsesprosedyre som sikrer effektiv og målrettet gjennomføring av anskaffelsen
  • Definisjon av tildelingskriterier på høyt nivå
  • Gjennomføring av risikovurdering og identifisering av mitigerende tiltak
  • Erfaringsbaserte maler