Gjennomføring av anskaffelser

Anskaffelsen skal realisere målsettingene innenfor anskaffelsesstrategien.

PROMIS har lang erfaring med å gjennomføre anskaffelser som gir kunden fleksibilitet og støtte til innovative og smidige prosesser for realisering, forvaltning og eventuell drift av IT-systemer. Vi har tilpasset eller utformet kontrakter for innovative og smidige prosesser, og vi har erfaring fra planlegging og gjennomføring av en rekke anskaffelser innenfor virksomhetskritiske forretningsprosesser.

PROMIS AS kan bidra med:

  • Planlegging og organisering av anskaffelsen for effektiv gjennomføring. Anskaffelsen kan omfatte eller være koordinert med aktiviteter for kompetansebygging og organisasjonsutvikling for å realisere initiativets mål.
  • Utarbeidelse av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag som omfatter
  • Utforming av tildelingskriterier og prosess for evaluering av tilbud som fokuserer på å få fram forskjeller mellom leverandørene på de tema som er viktigst for kunden
  • Utforming av kontraktsforslag basert på valg av egnet kontraktsstandard og med tilpasning av kontraktsmekanismer for å ivareta målsetninger om fleksibilitet og smidig gjennomføringsmodell
  • Gjennomføring av prekvalifisering, tilbudsfase og forhandlinger basert på velprøvde prosesser og lang erfaring med IT-anskaffelser
  • Tildeling og ferdigstilling av kontrakt, retrospektiv av anskaffelsen og overføring av kontrakten til linjen
  • Eventuell bistand til oppstart for gjennomføring av kontrakten