IT-sourcingstrategi

En sourcingstrategi skal støtte en virksomhets forretningsstrategi ved å legge føringer for hva en virksomhet skal gjøre selv og hva som skal anskaffes i markedet, samt føringer for hvordan markedet skal brukes.

IT-sourcingstrategien skal omfatte beslutninger og policy som er styrende for anskaffelser og kompetanse for å innfri strategiske mål der IT og digitalisering er sentrale virkemidler.

Strategien skal avklare hvor viktige aktuelle funksjoner og leveranser er for virksomhetens kjerneoppgaver, og den skal avklare om det er et vel fungerende leverandørmarked for de funksjoner og tjenester som virksomheten trenger.

PROMIS AS kan bidra med:

 • Analyse av dagens situasjon og av aktuelle trender
 • Kartlegging av dagens situasjon og viktige erfaringer for aktuelle funksjoner og leveranser i virksomheten
 • Kartlegging av kompetanse for aktuelle funksjoner i forhold til virksomhetens kjerneoppgaver
 • Vurdering av trender innenfor aktuelle teknologier og leverandørmarkeder
 • Kartlegging av IT sourcingstrategi hos konkurrenter eller virksomheter som er sammenlignbare
 • Etablering av mål og prinsipper
 • Avklaring og beslutning av mål for IT sourcing basert analyse av virksomhetens mål samt analysen av dagens situasjon og av aktuelle trender
 • Etablering av føringer, rammebetingelser og prinsipper for IT sourcing
 • IT sourcingstrategi
 • Utarbeidelse av en kortfattet og praktisk strategi for virksomhetens sourcing innenfor IT
 • Beslutningsprosess og forankring av strategien