Menneskene

André Nadheim

Mobil: 948 06 815
E-post: an@promis.no

André Nadheim er siviløkonom fra NHH med lang erfaring fra forprosjekter og gjennomføring av komplekse IT leveranser og digitalisering.

Gjennom sin bakgrunn fra Accenture, Avinor og Bane NOR har André både ledet og deltatt i en rekke forprosjekter, konseptvalg og utredninger. Han har jobbet med prosjekter som har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2) i NAV, Forsvaret og Bane NOR. Han har også lang erfaring fra prosjektledelse i milliardprosjekter og har jobbet i økonomifunksjonen i offentlig sektor. André har god kunnskap om og praktisk erfaring med økonomiregelverket i staten. Som leder i Bane NOR har han hatt ansvar for økonomistyringen i ERTMS programmet med budsjett på nesten 40 milliarder NOK.

Fagområder

  • Prosjektledelse
  • Konseptvalgutredninger
  • Kvalitetssikring