Menneskene

Christian Goulignac

Christian Goulignac

Mobil: 932 81 816
E-post: cg@promis.no

Jeg er utdannet bygningsingeniør fra NTNU. Jeg har jobbet 9 år på systemleverandørsiden i Computas, som er et av de ledende miljøer innenfor digitalisering av arbeidsprosesser. Jeg har jobbet mye med design og utvikling av ulike fagsystemer.

Siden 2007 har jeg jobbet i konsulentselskapet PROMIS med ulike oppdrag, bl.a. for Skatteetaten og NAV-IKT. Jeg har bygget erfaring fra IKT-prosjekter med kompleks saksbehandling, og organisasjoner med kompleks systemportefølje og med store leveranser. Jeg kjenner godt til alle de ulike fasene i prosjektgjennomføringen; fra behovsanalyse, kravspesifisering, anskaffelsesprosessen, utvikling, test og produksjonssetting.

Jeg har jobbet 7 år på ulike oppdrag for NAV-IKT. Han har bistått som teamleder og prosessdriver med gjennomføring av ulike prosjekter for dokumentløsningene og økonomiløsningene.

Jeg har også hatt en rekke oppdrag relatert til offentlige anskaffelser, der jeg har vært prosessdriver for utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag og avtaledokumenter. Jeg har også bistått med gjennomføring av en rekke evalueringer, forhandlinger og avtaleinngåelser.

Fagområder

  • Prosjektledelse og teamledelse
  • Smidige metodikker og gjennomføring
  • Behovs- og kravanalyse
  • Konseptvurdering
  • Kontrakter
  • Planlegging
  • Kvalitetssikring
  • Offentlige anskaffelser