Menneskene

Elise

Elise Angen

Elise har lang og bred erfaring med digitalisering opp mot primært offentlig og frivillig sektor. Hun har jobbet med alle faser fra idéfase til forvaltning, gjerne i komplekse strukturer og transformasjoner.

Hennes kompetanse dekker blant annet prosjektledelse, forretningsutvikling, strategisk rådgivning og endringsledelse og hun trives spesielt godt i grensesnittet mellom prosess, teknologi og organisasjon.

Fagområder

  • Prosess-/ prosjektledelse
  • Endringsledelse
  • Forretningsutvikling
  • Smidig utvikling
  • Interessenthåndtering