Menneskene

Portrettbilde av Jørgen Petersen

Jørgen Petersen

Mobil: 920 13 636
E-post: jp@promis.no

Jørgen er en erfaren kvalitetssikrer og leder med spisskompetanse på prosjektledelse, kontraktsutarbeidelse, anskaffelsesprosesser, usikkerhetsanalyser og kvalitetssikring. Han har svært god kjennskap til Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS1 og KS2) for store prosjekter. Dette er opparbeidet gjennom å ha deltatt i utarbeidelsen av retningslinjene for KS1 og KS2, og gjennom å ha vært engasjert i en rekke kvalitetssikringsoppdrag og -revisjoner under rammeavtalen med Finansdepartementet. Jørgen har derigjennom bidratt til at beslutningsgrunnlaget for mange av de største IT-satsningene i Norge har vært godt nok til at prosjektene lykkes og at det blir inngått kontrakter som reduserer risikoen i gjennomføringen.

Jørgen har videre svært god kunnskap om IT-kontrakter, både Dataforeningens og Statens standardavtaler, gjennom å ha vært ansvarlig for utarbeidelsen av Dataforeningens kontraktsstandarder fra før år 2000. Jørgen har utarbeidet og holdt en rekke kurs i både PS2000, andre kontraktsstandarder og i styring av smidige prosjekter (ITPP).

Fagområder

  • Ledelse
  • Kvalitetssikring
  • Usikkerhetsanalyser
  • Prosjektledelse
  • Kontrakter
  • KS1 og KS2
  • Kontraktsforhandlinger
  • Prosjektstrategi