Menneskene

Lars Østli Jakobsen

Mobil: 971 09 892
E-post: loj@promis.no

Lars er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (2012). Han har nesten 10 års erfaring som rådgiver og prosjektleder i utviklings-, integrasjons-, rådgivningsprosjekter i både offentlig og privat sektor. Lars har lang erfaring med styring av fremdrift, leveranser, økonomi og risiko, og han er resultatorientert og opptatt av å legge til rette for gode beslutningsprosesser. Lars er sertifisert Scrum Master. Han er opptatt av at det skal være gøy å jobbe sammen, og fremstår som profesjonell, pragmatisk, tilgjengelig og til å stole på.

Fagområder

  • Prosjektledelse og -styring
  • Smidig og tradisjonell metodikk for styring av prosjekter
  • Estimering
  • Produkt- og tjenesteutvikling
  • Ressursstyring
  • Risikostyring
  • Gevinstrealisering