Menneskene

Michael Kaldager

Mobil: 917 32 910
E-post: mk@promis.no

Michael er utdannet MSc i Computer Science. Han har mer enn 30 års erfaring innen IT prosjektledelse og utvikling, med et særlig fokus på smidig utvikling og gjennomføring av prosjekter, samt spisskompetanse på behovsanalyse, estimering og usikkerhetsanalyser. Han har god teknisk forståelse av IT-systemer. Har arbeidet i bransjer/områder som Toll, Skatt, energi, finans, departementene, boligbygging, kortbetaling og betalingsformidling, samferdsel og transport, web-baserte B2B-løsninger, m.fl.

Fagområder

  • Prosjektledelse
  • Teamledelse
  • Behovs- og kravanalyse
  • Smidige metodikker og gjennomføring
  • Prosessledelse
  • Usikkerhetsanalyse
  • Estimering