Menneskene

Odd Gunnar Alterhaug

Mobil: 478 84 008
E-post: oga@promis.no

Før jeg kom til PROMIS hadde jeg mange års erfaring fra systemutvikling, prosjektledelse og linjeledelse i næringslivet. Som konsulent var det naturlig å fortsette med prosjektlederroller innenfor systemutvikling og forvaltning av it-løsninger. Etter hvert ble det stadig mer fokus på anskaffelser og kontrakter, og i de siste 10 årene har dette blitt mitt spesialfelt. I store anskaffelser inngår ofte i OU- og endringsprosesser, og jeg trives best når anskaffelse og endringsprosess blir godt koordinert. Arbeidet i flere store prosjekter er brukt som underlag for utvikling av kontraktstandarder i bransjen.

Fagområder

  • Strategi, planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser
  • OU- og endringsledelse
  • Prosjekt- og programledelse
  • Erfaring fra offentlig forvaltning, helse, telecom og energisektoren