Menneskene

Randi Thomsen

Mobil: 905 46 611
E-post: rt@promis.no

Randi har tilsvarende siviløkonom utdannelse fra University of Wyoming, USA og har sertifiseringer innen prosjekt- og programledelse (PRINCE2, ITPP,  MSP). 

Randi har over tyve års erfaring som prosjekt-, program-, og linjeleder, de siste 15 årene fra offentlig sektor. Randi har hatt roller både på kunde og leverandørsiden og har ledet store prosjekter og programmer med gode resultater. Randi har gjennom flere år som toppleder opparbeidet seg god virksomhetsforståelse og har de siste årene jobbet med digitaliseringsprosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi og virksomhetsstyring. Randi er genuint opptatt av hvordan teknologi kan bidra til fornying, forenkling og forbedring og hvordan organisasjoner kan utnytte mulighetene teknologien gir.  

Randi har en strategisk og strukturert tilnærming, og er løsningsorientert og målrettet i sitt arbeid. Hun er en motiverende og drivende leder som evner å knytte gode relasjoner og inspirere mennesker rundt seg til å skape resultater. 

Fagområder

  • Prosjektledelse
  • Programledelse
  • Endringsledelse og innføring
  • Gevinstrealisering
  • Prosess-kartlegging og forbedring
  • Kvalitetssikring
  • Strategi