Menneskene

Siri Sundby

Mobil: 951 02 982
E-post: ss@promis.no

Siri har bred erfaring fra ledelse og innføring av digitaliseringsprosjekter, primært innen offentlig sektor. Hun har hatt en rekke ulike roller innen prosjektgjennomføring, spesielt innenfor prosjektledelse, smidig metodikk, innføring og kvalitetssikring.

Siri er en engasjert og motiverende prosessdriver som brenner for å etablere gode og effektive arbeidsprosesser der samarbeid mellom mange aktører fungerer og man jobber mot felles mål.

Siri er utdannet sivilingeniør innen Industriell økonomi fra NTNU (1994) og har flere sertifiseringer innen prosjektledelse og innføring: Prosci endringsledelse, PRINCE 2 Practioner, ITPP (sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter) og produkteier.

Fagområder

  • Prosjektledelse
  • Smidige metodikker
  • Smidig prosjektgjennomføring
  • Endringsledelse og innføring
  • GDPR og iInformasjonssikkerhet