Menneskene

Stefano Donati

Stefano er Sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har over 25 års erfaring med systemutvikling som funksjonell arkitekt, produktleder, prosjektleder, linjeleder, prosessleder for forretnings- og prosessutvikling og endringsleder for operasjonalisering av prosjekt- og utviklingsmetodikk.

Han er sertifisert prosjektleder (ITPP Smidig prosjektstyring I/II, PRINCE2® Practitioner) med dyp kunnskap om produktorientering, smidige metoder og smidige prosjekter, inkludert stor-skala smidig.

Fagområder

  • Funksjonell arkitektur
  • Produktledelse
  • Smidig metodikk
  • Prosjekt- og prosessledelse