Menneskene

Torstein Sande Steine

Mobil: 911 74 505

E-post: tss@promis.no

Torstein er utdannet sivilingeniør og har etterutdanning innen økonomi. Han er også ITPP-, PRINCE2- og PMP-sertifisert prosjektleder, samt sertifisert Scrum Master. Torstein er faglig oppdatert gjennom sitt engasjement og deltagelse på kurs og konferanser.

Torstein har sin ekspertise innen programledelse, prosjektledelse, leverandørevaluering, tekniske analyser og systemutvikling. Han er opptatt av hele prosjektets levetid fra forprosjekter og mulighetsstudier, videre til implementering og overlevering til drift og forvaltning.

Gjennom bred erfaring som konsulent og som prosjektleder i ulike virksomheter har Torstein en meget god evne i å sette seg inn i, og forstå kundens tjenesteområder og forretningsprosesser. Med god forretningsforståelse og en teknisk bakgrunn, gjør det hamtil en prosjektleder som har sin styrke i skjæringspunktet mellom teknologi, mennesker og forretningsforståelse.

Torstein har bred erfaring fra alt fra små analyseprosjekter til store programmer, både som prosjektdeltaker, som prosjektleder og programleder. Med lang erfaring fra bank og finans, samt offentlig sektor er Torstein en bidragsyter inn i prosjektene også med sin forretningsmessige forståelse.

Han har stor arbeidskapasitet og setter seg raskt inn i nye problemstillinger, enten det er tekniske løsninger, kompliserte forretningsprosesser eller regelverk. Torstein har god kjennskap til alle faser i systemutviklingsprosessen fra kravarbeid, til ferdig utviklet løsning som er overlevert til drift og forvaltning.

Fagområder

  • Planlegging
  • Fremdriftsstyring
  • Anskaffelser
  • Smidige metodikker og gjennomføring
  • Leverandørstyring
  • Prosjektledelse
  • Workshop-ledelse
  • Systemutvikling