Dekorativt

Slik lykkes du med arkitektur i en smidig verden

Hva er årsaken til at en del smidige prosjekter føles ineffektive?

Vår løsningsarkitekt David Skogan har holdt webinar om arkitekturprinsipper og gitt eksempler som kan brukes til å skille god arkitektur fra dårlig. Fikk du ikke med deg webinaret? Se opptak nederst i saken. 

Teknologien er stadig i endring. Kundene har mange behov, dårlig tid, høye ambisjoner og de forventer gjerne at smidig metodikk skal gi høy effekt med et begrenset budsjett. Smidige prosjekter lykkes ikke alltid like godt, og det kan ta tid før et smidig team lærer å samarbeide, mestre teknologien, lykkes å skape effektive prosesser og komme i flyt. Som team-medlem og arkitekt har David Skogan opplevd at teamet ikke har lykkes i være så effektive som forventet. 

Jeg har fundert litt over hva som kan være årsaken til dette. Som arkitekt har jeg et ansvar for å utarbeide og kommunisere arkitekturvalg og prinsipper som skal bidra til å gjøre det enkelt og kostnadseffektivt å utvikle og vedlikeholde systemet over tid, samtidig som systemet ivaretar de behov kunden har, sier David Skogan

Portrettbilde av mann

 

Temaer som dekkes:

  • Arkitekturprinsippet Low Coupling og viktigheten av å redusere eksterne og interne avhengigheter
  • To årsaker til at smidig-prosjektene ikke alltid lykkes like godt: dårlig organisering og dårlig arkitektur
  • Kjennetegn på god og dårlig arkitektur, og viktigheten av å organisere arkitekturen slik at det er enkelt å gjøre endringer
  • Viktigheten av å kontinuerlig diskutere og kommunisere hva man forsøker å oppnå med arkitekturen og arkitekturvalg

 

Se presentasjonen fra webinaret her

 

David Skogan har de siste årene (2016 – 2019) vært med på å bygge Felles datakatalog og Altinn Tjenester 3.0 som løsningsarkitekt og utvikler. Han har mange års erfaring innen løsningsarkitektur, informasjonsmodellering, programmering (Java og C#), smidig utvikling, DevOps og sky (Kubernetes på Azure og Google Cloud Platform).