Bidrar til verdiskapning, digitalisering og utvikling

 

Ole Thomasrud er seniorkonsulent hos PROMIS, og det er flere grunner til at han trives så godt i konsulentrollen. En av hovedgrunnene er at PROMIS gir han sjansen til å ha en viktig rolle i digitaliseringen av Norge.

– Jeg får oppleve innsiden av flere virksomheter, og blir derfor godt kjent med mange forskjellige arbeidsplasser, mennesker og kulturer. Som konsulent får jeg et innblikk i ulike bransjers utfordringer, og det er både spennende og utviklende å kunne lære nye bransjer å kjenne, og bidra til verdiskapning. Oppdragene er varierte, og jeg har vært innom alt fra kraftbransjen, shippingbransjen, finansnæringen og nå er jeg i direktoratet for e-helse. Det er moro å skape nye prosjekt-team, og lykkes sammen, legger han til.

Moderniseringen av Norge

PROMIS har et godt renomè og et solid fotfeste hos de store etatene. Dette fører til viktige oppdrag med en tydelig verdi og samfunnsnytte. Thomasrud synes det er givende å jobbe med prosjekter der han kan gjøre en forskjell for samfunnet.

– De to siste årene jobbet jeg i skatteetaten med prosjekter som forbedrer digital samhandling mellom offentlige etater og finansnæringen. Blant annet var jeg prosjektleder for Skatteetatens del av prosjektet Samtykkebasert lånesøknad, som gjør lånesøknadsprosessen enklere og raskere for både bruker og bank. Den nye løsningen førte til at vi vant digitaliseringsprisen i 2018, forteller han. – Nå er jeg konsulent ved direktoratet for e-helse, og jobber med digitalisering av helsesektoren. Vi bidrar til moderniseringen av Norge.

Brukeren i fokus

Mange er i dag bevisst på digitaliseringen, og teknologiske løsninger tar stadig større plass i hverdagen vår. Men mange setter likhetstegn mellom digitalisering og en ny IT-løsning. Ifølge Thomasrud legges det ikke nok vekt på alle elementene rundt. Hvordan endrer interaksjonene og prosessene seg for kunden. Hva betyr digitaliseringen for de ansatte?

– Digitalisering handler ikke bare om en ny IT-løsning. Det er viktig å sette brukeren i sentrum, og det betyr å fokus på hele brukerreisen til brukere av de nye løsningene, forklarer Thomasrud.

Akkurat nå jobber Thomasrud som rådgiver, og bidrar til å etablere en god forvaltning av nye produkter. Han sørger for at løsningene blir vedlikeholdt og brukerne blir håndtert på en god måte, etter at prosjektene er avsluttet.

– Løsningene må leve videre, og det betyr kontinuerlig oppfølging og videreutvikling, sier han.

 

 

Muligheter, frihet og verdi

Som konsulent i PROMIS er man mye ute hos kunder, og derfor setter Thomasrud ekstra stor pris på det gode miljøet, friheten og følelsen av anerkjennelse for arbeidet han gjør.

– Det er fint å ha gode kollegaer man kan sparre med og diskutere ulike utfordringer. Dette gir både verdi for kundene og til samfunnet, men også verdi til PROMIS, understreker han.

Siden PROMIS er ansatteid synes Thomasrud det er motiverende å kunne bidra til verdi til selskapet, og få muligheten til å påvirke selskapets retning og utvikling. Og som et av de første selskapene som tilpasset prosjektstyring til smidig-metodikk, har de ansatte høy kompetanse innen moderne prosjektledelse.

– Og så er det svært gode lønnsbetingelser. Som et ansatteid selskap går overskuddet til de ansatte, legger han til.