Webinar om kontinuerlig produktutvikling – dette vil du ikke gå glipp av!

Digitalisering som kontinuerlig produktutvikling: Erfaringer, hvordan bli bedre og skalere, hvordan styre og finansiere 

Flere og flere går over fra å organisere digitaliseringsarbeid som prosjekter til å organisere dette som kontinuerlig produktutvikling. Dette krever en annen måte å organisere og lede arbeidet på. Hvordan gjør man dette best? Hvilke erfaringer har de som har arbeidet på denne måten i noen år? Hvorfor strever noen med å få dette til? Dette får vi høre mer om på HIT-nettverkets morgenseminar 09.06 kl 09.00-11.00 med presentasjoner fra Nav, Oslo kommune, Tolletaten og NRK.

Påmelding Eventbrite

Agenda

9.00-9.05: Velkommen

9.05-9.15: En kort undersøkelse

9.15-9.40: Erfaringer med kontinuerlig produktutvikling. Ola Furu, Nav

9.40 – 10.05: Smidig produktutvikling i et byråkratisk system, Hilde Bakkeli, Oslo Origo (Oslo kommune)

10.05 – 10.30: Hvorfor lykkes noen (mens andre strever) med kontinuerlig produktutvikling, og er det mulig å kopiere dem? Gunn Skinderviken og Ingrid Wiig, Tolletaten

10.30 – 10.55: Produktutvikling i skala og inntil andre utviklingsmetodikker. Marit Rossnes, NRK

10.55 – 11.00: Oppsummering undersøkelse og vel hjem.

Mer om presentasjonene

1: Ola Furu fra Nav: Erfaringer med produktutvikling

Nav er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med ansvar for omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Det omfatter 19 000 medarbeidere på nasjonalt og kommunalt nivå.

Ola presenterer erfaringer med:

  • Behov for endring som motiverer produktutvikling i Nav
  • Arbeidsform i kontinuerlig produktutvikling
  • Organisering av arbeidet i produktområder
  • Styring og finansiering

Ola Furu er avdelingsdirektør ved Nav med ansvar for applikasjonsutvikling, programledelse P2 og P3, er produktdirektør, m.m. Han har lang erfaring også fra privat sektor som konsulent og daglig leder for konsulentvirksomheter.

2: Mari Rossnes fra NRK – Produktutvikling i skala og inntil andre utviklingsmetodikker

NRK jobber med teknologiutvikling etter en rekke modeller; ren drift i linja, store og mindre prosjekter og produktutvikling. Marit Rossnes leder produktutviklingen av ett av de publikumsretta produktene i NRK og skal snakke om hvorfor de jobber som de gjør, hvordan de håndterer skala, avhengigheter og navigering i et landskap som består av ulike måter å både lede, finansiere, organisere og utføre teknologiutvikling på.

Marit Rossnes er produktutviklingssjef for NRK Radio. Hun har 20 års erfaring med digital produktutvikling fra bl.a. Bekk Consulting og Gyldendal.

3: Hilde Bakkeli fra Origo (Oslo kommune): Smidig produktutvikling i et byråkratisk system

Oslo Origo er Oslo kommunes egen digitaliseringsetat. Fra starten i 2017 og fram til i dag har Oslo Origo bygget opp et kompetansemiljø med 100 ansatte og har tenkt produktorganisering fra starten. Oslo Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign med innbyggerne i fokus. For å sikre helhet, fokus og langsiktighet i digitaliseringsarbeidet, har Oslo Origo organisert sin produktutvikling i produktområder, som jobber tett sammen med virksomhetene som er ansvarlig for tjenestene innenfor de ulike områdene.

Hilde Bakkeli er Produktområdeleder i Oslo Origo. Hun har mange års erfaring med smidig produktutvikling, som teamleder og produkteier. Før hun kom til Oslo Origo, jobbet Hilde som teamleder for Yr i NRK.

4: Gunn Skinderviken og Ingrid Wiig fra Tolletaten: Hvorfor lykkes noen (mens andre strever) med kontinuerlig produktutvikling, og er det mulig å kopiere dem?

  • Hva kjennetegner de vi har sett som har lykkes– konkrete eksempler på: Målstyring, «sense of urgency» for endring og dermed ledere som må føre an, vilje til å endre økonomiske modeller og rapportering, tilstrekkelig autonomitet i både team og løsning
  • Bevisstgjøring på hva som typisk glipper, med stikkord som: IT styrt prosess uten linja med på laget; fokus på frihet, men glemmer å «levere»

Gunn Skindervikenvar utvikler og Ingrid Wiig IT-direktør da utviklingsavdelingen i Finn.no måtte endres drastisk for å overleve, og innførte smidig, lean og kontinuerlig produktutvikling. Siden har de begge jobbet med å innføre dette i ulike organisasjoner. I dag jobber de begge i/for Tolletaten, med å innføre kontinuerlig produktutvikling under ganske andre forutsetninger enn i Finn.no. Gunn har siden skrevet en masteroppgave med tittelen «Innføring av en DevOps-modell med kontinuerlige leveranser». I foredraget vil du høre Gunn og Ingrids erfaringer blandet med Gunns forskningsresultater fra masteroppgaven.