ITPP 2.0 er lansert

PROMIS har – sammen med Metier OEC – tatt ITPP et skritt videre.

ITPP er en sertifisering for de som vil jobbe med IT-(prosjekt)ledelse og smidig. ITPP kan hjelpe deg å styre en smidig satsning i praksis – enten du jobber med kontinuerlig produktutvikling i linjen eller du jobber i et prosjekt. For å ta ITPP tar du først en PRINCE2 Agile-sertifisering (inkludert i tilbudet), slik at du har fått både bekreftet og sikret at du har bakgrunnen som trengs både innen smidig og innen prosjektstyring som fag. Deretter løfter vi deg videre, med tema som omhandler alt fra hvordan man jobber i praksis med gevinst og målstyring i starten når noe nytt skal lages, til hvordan man jobber med team og leveranser og sikrer innføringen av nye løsningen. Prosjektstyringsmetoder har vært brukt lenge – brukt riktig mener vi ITPP sine godt utprøvde metoder og teknikker er det som kan gi full uttelling for mulighetene smidige metoder gir for maksimeringen av kost/nytte også i et ledelsesperspektiv!

Kurset er utviklet av noen av de mest erfarne ressursene vi har i norsk IT-verden innen smidig prosjektledelse.

For å melde deg på neste kurs i ITPP se her: https://www.prosjektledelse.no/sertifiseringer/it-project-professional/

 ITPP 2.0:

  • Kan brukes både for mindre leveranser og store programmer
  • Kan brukes både for utvikling i linjen, i prosjekter og programmer
  • Fostrer innovasjon og nyskapning
  • Tar ned risiko