Ingeniører uten grenser

Vi i PROMIS er så stolte over å få bidra inn i alt det flotte arbeidet som Ingeniører uten grenser (IUG) gjør.

 

I Melkadida flyktningleir i Etiopia foregår et pilotprosjekt for å utvikle et anlegg hvor plastavfall kan gjenvinnes til nyttige produkter. Plast vil bli omdannet til nye produkter, mens resten vil bli brukt som energiforsyning til en smelteovn som brukes til å lage produktene.

Dette vil føre til en betydelig reduksjon av plastavfall slik at leiren blir tryggere å bo i, samtidig som prosjektet vil skape en selvgående bedrift som skal gi bærekraftige, nye arbeidsplasser for både flyktninger og vertssamfunnet.

På grunn av smittevernstiltak var det ikke mulig å reise til Melkadida i år, men prosjektet stopper ikke opp av den grunn! IUG har bidratt til å sette opp et fungerende verksted, testet prinsipper, bygget maskiner og jobbet med å videreutvikle teknologien som skal brukes i Melkadida fra lokaler i Oslo. På denne måten kan anlegget ferdigstilles mye raskere når grensene åpnes igjen!

Iskalde vintre uten beskyttelse fra kulden, omgivelser som flyter av søppel og små muligheter for arbeid.  Det er noen av de mange utfordringene millioner av mennesker på flukt står overfor. I vårt Waste for Warmth-prosjekt jobber vi med å finne en løsning på disse tre problemene. Målet er å lage isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer ved å resirkulere plastavfall lokalt, og samtidig skape arbeidsplasser og en bedre hverdag for mennesker i en vanskelig situasjon