KS-forum 8.-9. oktober 2019

 

Kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter

 

Med ny og lavere terskelverdi for digitaliseringsprosjekter i statens prosjektmodell forventes flere slike prosjekter og satsninger til kvalitetssikring.

PROMIS, ved administrerende direktør Jørgen Petersen, er invitert til Finansdepartementets KS-forum 8.-9. oktober på Sundvollen og skal blant annet snakke om følgende temaer:

  – Hvordan skal vi forstå «konseptuelt forskjellig» i digitaliseringssammenheng?

  – Hva bør fokus i kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter være?