Kvinner i PROMIS – Anne-Kathrine Pihlfeldt

 

Sterkt faglig miljø, varierte arbeidsoppgaver og godt samhold

Kvinner trekkes mot PROMIS. En ettertraktet arbeidsplass der det legges stor vekt på faglig utvikling, prosjekter som skaper verdi, og et hyggelig, ujålete miljø.

Da Anne-Kathrine Pihlfeldt begynte i PROMIS i 2010, hadde hun fulgt med på dem siden de startet for 20 år siden. Hun synes de gjorde seg bemerket i det faglige miljøet, og det var derfor et naturlig valg for henne.

 

– Og så kjente jeg mange som jobbet der, jeg visste at det var et sterkt, faglig miljø som tiltrakk seg flinke folk. De som jobber der er opptatt av de samme tingene som meg, og jeg liker den flate organisasjonsmodellen. Her er det ingen spisse albuer – alle har fokus på jobben og resultatene vi skaper for både kundene våre og for PROMIS, sier hun.

 

Variert hverdag

Anne-Kathrine liker spesielt godt den varierte arbeidshverdagen konsulentrollen gir. Hun har sett bransjen fra flere sider, og hun berømmer PROMIS for evnen til å kombinere spennende oppdrag med faglig tilhørighet internt.

– Som konsulent får jeg komme ut til ulike bedrifter og se innsiden av mange forskjellige virksomheter. Jeg møter dyktige folk, og det er givende å se verdien og resultatene vi skaper sammen. Det er viktig å lære ute i oppdragene, og hos PROMIS har det hele tiden vært en trygg og god tilførsel av oppdrag. Samtidig er det en fin og faglig tilhørighet innad i PROMIS. Den kombinasjonen er unik i bransjen, sier Anne-Kathrine.

Damer man blir glad i

Anne-Kathrine synes det er fint å være kvinne i PROMIS, og siden det stadig blir flere kvinner i selskapet, skapes det en positiv smitteeffekt. Flere kvinner tiltrekker seg enda flere kvinner.

– Vi har et godt nettverk, og her er det damer man blir glad i. Vi har det hyggelig sammen, og vi kommuniserer bra, både kvinner og menn. Det gode og likeverdige miljøet signaliserer at dette er et godt sted å jobbe, sier hun.

Godt miljø

Det er flere grunner til at miljøet i PROMIS er så bra, De har ofte interne fagmøter, slik at de ansatte kan holde seg oppdatert og videreutvikle seg. En gang i måneden har de allmøte med faglig påfyll, og det settes av tid til arbeidsgrupper som jobber med konkrete oppgaver. En fast, årlig PROMIS-tur er også med på å underbygge det gode miljøet.

 


Vil du også jobbe hos PROMIS?
Kontakt Arnfinn på af@promis.no eller ring tlf 934 96 747 nå.