Kvinner i PROMIS – hils på Inger Røst

Inger valgte PROMIS, og fikk en arbeidsplass med balanse, likeverd og muligheter.
Faglig utvikling står sterkt i PROMIS, noe som bidrar til et dynamisk miljø med mulighet for spennende prosjektoppdrag. Ikke rart Inger Røst trives så godt med det fleksible og utviklende miljøet. Som kvalitetssikrer får hun muligheten til å ta del i mange prosjekter med stor betydning for samfunnet. – Inntrykket mitt av PROMIS var en arbeidsplass med folk som er faglig dyktige og grunnleggende interesserte i å videreutvikle prosjektlederfaget. I tillegg virket alle veldig hyggelige, sier Inger Røst.

Da Inger startet i PROMIS for 10 år siden, hadde hun allerede truffet flere PROMIS-ansatte i prosjekter hun var på gjennom forrige arbeidsgiver. Inntrykket hun satt igjen med var veldig bra. Og etter mange år som prosjektleder på leverandørsiden fristet det med nye utfordringer.  Tiden var inne for å prøve seg på oppdrag for kundesiden. Nå ønsket hun å delta i forstudie- og forprosjektfaser, som ofte foregår i forkant av at utviklingsleverandørene involveres.

Frihet med egen arbeidshverdag

Inger roser en arbeidsplass med lite byråkrati og flat organisasjonsstruktur. Her har alle den samme muligheten til å påvirke retning og videreutvikling av selskapet. PROMIS er et 100 % ansatteid selskap, og alle de ansatte får mulighet til å være medeiere.

Vi er nesten like mange kvinnelige ansatte som mannlige i PROMIS. Dette gir kjønnsbalanse, og en opplevelse av likeverd hvor alle har de samme mulighetene. Ansvar for egen arbeidshverdag bidrar til fleksibilitet og tilpasning av arbeidsdagene. Det er til god hjelp for å få hele tidskabalen til å gå opp, sier Inger.

Sosial og faglig trivsel
Arbeidsdagen til de fleste konsulentene er hovedsakelig ute hos kunder. Likevel har PROMIS klart å skape et unikt miljø med et faglig og sosialt felleskap der alle bidrar. Gjennom internprosjekter jobber de i mindre grupper med ulike temaer hvor de utvikler tjenester og deler kompetanse.

 Faglig utvikling står sterkt i PROMIS, og lønnsmodellen vår ivaretar også timene til det arbeidet. Men sosial trivsel er også viktig, og rene sosiale samlinger sørger for at vi også har det hyggelig sammen uten å snakke fag. Vi arrangerer flere enkle sammenkomster i løpet av året, og både turer, teaterkvelder og sommerfest gjør at vi blir godt kjent med hverandre, selv om vi ikke jobber sammen daglig.

Alltid oppdatert på faget
Kurs og sertifiseringer er en viktig del av arbeidshverdagen i PROMIS. Konsulentene holder seg oppdatert for å sikre at de alltid har de sertifiseringene markedet ber om. Noen kurs gjennomføres individuelt, og andre tilrettelegges som et spesifikt opplegg for PROMIS med felles sertifisering.

Jeg er heldig som fyller arbeidsdagene mine med flere kvalitetssikringsoppdrag som gir meg en unik mulighet til å ta del i mange store prosjekter. Erfaringene jeg får fra prosjektene jeg kvalitetssikrer sørger for at jeg holder meg faglig oppdatert. Disse erfaringene tar jeg med videre i jobben som både kvalitetssikrer og rådgiver for andre nye prosjekter.

I tillegg til dette representerer jeg PROMIS som styremedlem i Dataforeningens faggruppe 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring). 3PS er medarrangør på konferanser som Software 2020 og Praktisk prosjektledelse, samt fagmøter med diverse temaer innen prosjekt- og programledelse.