Sterkt sosialt engasjement i PROMIS – Leger uten grenser ba om hjelp

I midten av mars uttrykte Leger uten grenser bekymring for hvordan covid-19 ville ramme land med svake helsesystem og lite personell med intensivmedisinsk ekspertise.
Våre ansatte i PROMIS har et sterkt sosialt engasjement og besluttet som følge av dette å donere penger for å bidra. Vi ønsker å vise vår ansvarlighet og sette Leger uten grenser i best mulig stand til å hjelpe blant annet i land hvor krig og konflikt råder.
Vi ser hvordan noen av verdens mest avanserte helsesystemer utfordres, og bekymres av tanken på covid-19 i mer sårbare samfunn.
Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å hindre og utsette videre spredning av viruset. Som ansatt i PROMIS er det verdifullt å være med å støtte Leger uten grenser i krevende tider.
For mer informasjon om det fantastiske arbeidet til Leger uten grenser se her