Ingeniører uten grenser

Sosialt engasjement er viktig i PROMIS, og det merkes blant de ansatte.

Vårt første nye samarbeid i 2020 ble inngått i februar med Ingeniører uten grenser (IUG). Dette er en ideell organisasjon som jobber for tilgjengeliggjøring av teknologi og overføring av ingeniørkompetanse til utviklingsland. Gjennom lokale prosjekter verden rundt bidrar PROMIS nå via IUG til en bedre hverdag og gode løsninger. Utgangspunktet for prosjektene er lokale behov og de skal fremme bærekraftig teknologi, samt at løsningene i etterkant eies og driftes av det lokale samfunnet.

IUG er en ideell organisasjon som ble etablert i Norge i 2011 under paraplyen Engineers Without Boarders International. Organisasjonene tilknyttet er uavhengige, og arbeider med kunnskapsformidling rundt ingeniørfaglig utviklingsarbeid, samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter.

For PROMIS er det sentralt at bistanden vår gir støtte av kompetansebyggende art. PROMIS ønsker også langsiktighet  og at bistanden skal ha betydning for livene til de vi hjelper.

Dette opplever vi i aller høyeste grad i samarbeid med Ingeniører uten grenser og vi ser derfor frem til å være med å bidra i samfunnsviktige prosjekter verden over.

For mer informasjon om det viktige arbeidet Ingeniører uten grenser gjør se her
For mer informasjon om vårt partnerskap se her