PROMIS’ere på kurs i design thinking!

Hele 16 av oss var med på et to-dagers kurs med Bouvet og kom tilbake godt fornøyde!

Kurset ga gode knagger for å henge kunnskap vi allerede hadde på, og anledning til å diskutere tema vi altfor sjelden tar opp
Ida, kursdeltager

Vi hadde en variert bakgrunn innen IT og smidig prosjektledelse, produktledelse, arkitektur og test – alle fagområder der dyp forståelse av innovasjon og design er viktig – selv om de fleste av temaene ikke var nye for oss.

Design thinking: en brukersentrert tilnærming til innovasjon

Man tar utgangspunkt i designerens verktøykasse for å sette sammen menneskers behov, teknologiens muligheter og forretningens krav til verdiskapning. Arbeidet med innsikt, for å forstå for hva brukerens behov er, er et sentralt element i dette.  Design thinking-prosessen består av fasene:

  • empati for brukeren
  • definisjon av problemet
  • idegenerering
  • prototyping for å utforske
  • testing for å lære.

Dette jobber vi med iterativt, i den doble eller triple diamanten: Man itererer gjennom faser med utforskende og definerende prosesser for å definere problemer og levere resultater. I kurset jobbet vi oss gjennom disse som faser i en prosess der vi sammen skapte et produkt.

Selv om vi, som allerede jobber med produktteam, vet godt hvor viktig det er å ha fokus på brukerperspektivet, likte vi den praktiske tilnærmingen med case og konkrete verktøy. Julie, en av kursdeltagerne, oppsumerer:

Kombinasjonen av analytisk tilnærming og kreative metoder i tverrfaglige team er grunnleggende for å få til gode løsninger.
Julie, kursdeltager

Med andre ord – et engasjerende kurs, med meg relevant faglig påfyll og gode praktiske tips videre – og om det er noe vi verdsetter høyt i PROMIS, er det nettopp kontinuerlig faglig utvikling.