Psykologisk trygghet i praksis

Hvordan få 47 konsulenter til å engasjere seg i nok et møte på slutten av en lang dag på jobb?

Jo, du kjører en impro-sesjon! PROMIS-familien inviterte Terje Brevik, leder for TØYEN IMPRO til vårt allmøte på Rebel. Tema var: psykologisk trygghet i praksis. Terje definerer psykologisk trygget som «vår egen oppfatning av hvordan andre vil reagere på det vi sier, gjør, har på oss med mer, eller det vi ikke sier, gjør, har på oss». Psykologisk trygghet er grunnleggende for alt av god kommunikasjon og effektivt samarbeid.

Så – hva lærte vi?

  • At psykologisk trygghet er en dynamisk enhet: hvor trygge jeg er i en gruppe varierer med omgivelser, med konteksten og med tid.
  • At psykologisk trygghet handler mye om å lytte og å være til stede
  • At det er lov å gjøre feil
  • at det er viktig å feire enighet – sammen og på likt!

Gjennom enkle øvelser, to og to, kunne vi observere oss selv: får jeg prestasjonsangst når jeg skal si et random tall etter navnet mitt? Hvilken rolle tar jeg – vil jeg lede, vil jeg følge?  Vil jeg være rask, morsom, original – selv om det slett ikke er en del av oppgaven? Blir jeg utålmodig, kobler jeg meg av når min tur er over?

Terje demonstrerer med en engasjerende (men enkel) øvelse

Improteater er gøy! Det fikk Dagfinn erfare da han var på scenen med Terje for å demonstrere en øvelsen vi skulle prøve

Terje og Dagfinn demonstrerer en impro-øvelse

Vi ble minnet om at det er vesentlig å lytte – og ha blikkontakt. Vil du ha et tips? I en samtale, prøv å huske den siste bokstaven av det som blir sagt.  En enkel, men effektiv måte å konsentrere seg og høre samtalepartneren ut!

Og vi erfarte at å ha det gøy sammen -gjerne ved å gjøre de samme, litt dumme tingene sammen – som å rope kodeord “Banan!” når noen snakker for lavt i salen – er en sikker måte å bygge psykologisk trygghet på!

“Absolutt relevant for oss som lever av å samhandle med andre” kommenterte en av PROMIS-ere etter mini-improsesjonen med Terje.

 

Om foredragsholderen: Terje Brevik har en fortid som IT-ingeniør og har vært konsulent, men ble bitt av improteater-basillen i 2012. Han utdannet seg like godt som dramapedagog– og er nå daglig leder for TØYEN IMPRO, en improteaterskole for alle med eller uten erfaring fra før og som liker å ha det gøy. Terje Brevik har en unik evne til å skape energi i en forsamling, og er overbevisst om at ferdighetene som trenes opp gjennom improteater har direkte overføringsverdi for oss i arbeidslivet: de fremmer bedre kommunikasjon, samarbeid og kreativitet på arbeidsplassen.

Hva er improteater? Spontant teater uten manus, der man gjennom improvisasjon skaper korte og lange fortellinger basert på forslag fra publikum. Impro har mange sjangre og format, det de alle har til felles er et tankesett om at det handler om å spille hverandre gode! Fra et ingeniørperspektiv handler det om å starte, vedlikeholde og avslutte en kreativ samarbeidsprosess ved hjelp av praktiske verktøy og ansvarsfordeling blant deltakerne. Og vel så relevant, en ansvarsbevissthet for alle de tilfellene dette ansvaret ikke er avklart på forhånd.