Gratis introduksjons-webinar: ITPP-sertifisering

Sertifiseringen gir deg det du trenger for å lykkes med IT-satsningene dine.

IT Project Professional kombinerer PRINCE2 Agile ® og smidig beste praksis med velprøvde prinsipper for god resultatstyring. 

Du vil få en bedre forståelse for hvordan smidig prinsipper og teknikker kan kombineres med mer tradisjonelle metoder for oppfølging og rapportering mot virksomhetsledelsen, og lære hvordan man kan planlegge, lede og gjennomføre en smidig satsning ved å bruke prosjektstyringsmetoder uten å gå på bekostning av smidig arbeidsform, og samtidig sikre best mulig måloppnåelse for både forretning-, bruker- og leverandørinteresser.

ITPP relanseres nå i høst og blir enda bedre. I ITPP 2.0 er fokuset blitt enda sterkere på målstyring og nytte. Det er fortsatt et dybdedykk i hvordan smidig brukes, og bør brukes i praksis i IT-prosjekter og -satsninger. Med PRINCE2 Agile ® sertifiseringen lærer du mye av teorien – med ITPP i tillegg lærer vi deg beste praksis.

Les 5 supre grunner til å ta ITTP

Meld deg på sertifisering

Se vårt webinar om ITPP-sertifisering: