tjenestekjeder

Lyntale

Samarbeid på tvers er en gordisk knute

Av Randi Thomsen 

Å lykkes med sammenhengende tjenester forutsetter og krever god samhandling på tvers av etater, selskaper eller enheter/avdelinger. I denne lyntalen vil vi adressere noen hovedutfordringer og videre presentere noen anbefalinger og suksesskriterier for å sikre god samhandling ved utvikling av sammenhengende tjenester.

Se webinaret