Prosci-sertifisering

Change we can belive in, sa Obama da han vant presidentvalget i 2008. Nå har halve PROMIS sertifisert seg som endringsledere i Prosci Change Management Program og ADKAR-modellen.

Metodikken er basert på over 20 års forskning og utprøving. Vi må ta endringsarbeidet på alvor. Ikke bare la det stå som et punkt på kritisk suksessfaktor-lista til IT-prosjektet. Gjennom 3 intensive dager har PROMIS drillet ned i og testet ut ulike deler av prosessrammeverket til Prosci. Vi kan forberede endringsarbeidet gjennom blant annet å gjøre modenhetsanalyser og etablere en god strategi. Vi har lært hvordan vi kan identifisere sponsorer og bygge sterke sponsorkoalisjoner. Vi har tilgang på maler og verktøy for å lage nødvendige planer i endringsarbeidet, bl.a. plan for å håndtere ulike typer motstand i endringsprosessen. Vi har lært teknikker rundt hvordan vi kan gjennomføre endringsarbeidet, måle underveis og sikre at endringene varer. Og – ikke minst – vi lærte om de 5 fasene av individets endringsprosess ADKAR. Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement

 

– Dette var et nyttig og interessant kurs. Et godt teoretisk rammeverk satt i et praktisk system. Jeg likte spesielt modulene som dreide seg om viktigheten av aktive og synlige sponsorer og systematisering av arbeidet med motstand, sier Kristin, nyansatt i PROMIS som ofte jobber med endringsledelse i sine oppdrag

 

– Rammeverket er forskningsbasert og det fint å se at det man erfarer ute i prosjekter, også stemmer overens med PROSCIs funn. Videre er rammeverket skalerbart ut i fra graden av endring og at en endring påvirker ulike deler av organisasjonen ulikt. Her var det mye nyttig, som kan tas i bruk i prosjektet jeg jobber isier Trine, som jobber i prosjekt med innføring av nye arbeidsprosesser.

Obamas presidentkampanje er blitt et skoleeksempel på hvordan man kan etablere awareness rundt behovet for endring. Obama og hans team benyttet sosiale medier for å nå ut til flest mulig. Men, den avgjørende faktoren i et presidentvalg er desire – det personlige valget hver enkelt gjør for å bli med på en endring. Det var Obama selv som skapte desire, gjennom sine unike  kommunikasjonsevner. Får du en Obama med til å fronte endringsprosjektet ditt, er mye gjort.

 

Ta kontakt med PROMIS dersom du vil høre mer om våre tjenester knyttet til endringsledelse. Vi kan bistå med å planlegge, gjennomføre, måle og sikre endringsarbeidet. Vi kan bistå gjennom hele prosessen eller deler av den.

 

 

Takk til kursledere fra Stretch som på ypperlig vis loset oss gjennom dette kurset.