PC på pult

Vi gratulerer Norad med bistandsresultater.no som ble lansert i dag!

Vi i PROMIS er stolte over å ha fått være med å utvikle portalen bistandsresultater.no som i dag ble lansert av Norad. Vi gratulerer med et flott gjennomført prosjekt!

Følger bistandspengene

Bistandsresultater gir informasjon om hvor og hvordan bistandspengene brukes og resultatene som oppnås. Den er forankret i Granavolden-plattformen. Portalen ble lansert av utviklingsminister Ulstein på en digital pressekonferanse i dag, 1. desember 2020.

Om portalen

Hvert år gir Norge rundt én prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand for å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Bistandsstatistikken viser hvor og hva pengene er gått til.

Resultathistorier med eksempler på gode og mindre gode resultater fra hele bredden av bistanden skal publiseres fortløpende. Årlig skal fremdrift og resultater av løpende bistandsavtaler vurderes og publiseres. Resultatinformasjonen har ikke vært systematisert på tilsvarende måte tidligere.

Portalen vil styrke resultatinformasjonen ut til publikum, media og forskere. Samtidig skal det gi et bedre grunnlag for styring og læring på tvers av prosjekter innad i forvaltningen.

Resultatportalen består av fire hovedkomponenter: 1) statistikk og forbruksinformasjon, 2) systematiske fremdrifts- og resultatvurderinger per avtale, 3) resultathistorier med korte oppsummeringer av resultater med bakgrunn, mål, ressursbruk og læring, og 4) tematiske rapporter med sammenstilling og analyse av resultatinformasjon.