Portrettbilde: Mette Statle Gulbrandsen, prosjektleder

Kvinner i PROMIS- hils på Mette Statle Gulbrandsen

Nye IT-løsninger må gi nytteverdi til organisasjonen og de som skal bruke løsningene. Mette jobber for at prosjektdeltakerne skal jobbe i felleskap mot dette målet. Hun tror kvinner (og menn) trekkes mot PROMIS på grunn av det faglig sterke og hyggelige miljøet. Hun synes PROMIS er veldig bra for egen utvikling.

Mette Statle Gulbrandsen har alltid kjent til PROMIS. Hun har bestandig sett på det som et veldig bra selskap, og som en tøff motstander i konkurransen om de gjeveste og mest interessante prosjektlederoppdragene. 

– Jeg hadde god oversikt over hvem som jobbet i PROMIS før jeg begynte her. Det var flinke kvinner OG menn som jeg visste var faglig dyktige og interessert i prosjektledelse, kontraktutvikling, kvalitetssikring og smidig prosjektgjennomføring. Det i seg selv gjør et arbeidssted attraktivt for andre. Flinke og hyggelige ansatte er jo den beste måten å få folk til å trekkes mot en arbeidsplass. I PROMIS er det mange flinke kvinner som har vært med på spennende prosjekter i offentlig sektor, og som villig deler sin erfaring og kompetanse med andre, sier Mette.

Ville til de beste

I tillegg til å kjenne mange flinke folk i PROMIS, anså hun dem som det beste konsulentselskapet innen prosjektledelse. Hos tidligere arbeidsgiver konkurrerte hun ofte mot PROMIS om rammeavtalene i offentlig sektor, og var derfor veldig bevisst de sterke sidene til konsulenthuset. Det var en av hovedgrunnene til at Mette startet i selskapet i 2018.

– Jeg tenkte at hvis jeg skulle bli prosjektleder igjen, så ville jeg helst begynne her. Jeg ser fortsatt på PROMIS som det beste konsulentselskapet å være for en prosjektleder som ønsker fortsatt faglig utvikling, sier hun.

Samtidig hadde hun god oversikt over hvem som jobbet i PROMIS og hvilke oppdrag de hadde. 

– De som jobber i PROMIS har vært i bransjen i mange år. Jeg kjente jo mange som jobbet her, både kvinner og menn. Det er veldig hyggelige og inkluderende mennesker som jeg setter stor pris på å være sammen med, sier Mette. 

Vektlegger tjenesteutvikling 

PROMIS skiller seg ut i bransjen ved at de vektlegger tjenesteutvikling, og at de lønner internt arbeid og faglig utvikling på lik linje med eksterne oppdrag. Det i seg selv er en anerkjennelse av hvor viktig det er å holde seg oppdatert og fornye seg. Mette tror også at det er noe som gjør det attraktivt å jobbe her.

– Dette er unikt for dem, sier Mette. – Selv utvikler jeg kompetansen min gjennom de prosjektene jeg er en del av, gjennom tjenesteutvikling og kompetansedeling i PROMIS, samt at jeg jevnlig tar nye sertifiseringer og holder meg oppdatert på det som skjer innenfor prosjektlederfaget og smidig prosjektgjennomføring, legger hun til. 

Fleksibel arbeidsgiver med samfunnsnyttige oppdrag. 

Mette liker at PROMIS er en fleksibel arbeidsplass med stor frihet og mulighet for påvirkning for den enkelte.

– Jeg synes det er viktig med en viss frihet. Også det at vi får lønn i henhold til hvor mye vi jobber. I tillegg er det et stort pluss å få delta på spennende prosjekter sammen med flinke folk på kundesiden. Det er veldig givende å delta i prosjekter som gir et samfunnsnyttig bidrag. Jeg brenner for at alle i prosjektteamet skal bli sett og hørt og kjenne at deres prosjektbidrag er avgjørende for å oppnå ønsket effekt av prosjektet, avslutter hun.