Fire medarbeidere fra Promis

PROMIS styrker laget – ny arkitektursatsing

I løpet av høsten 2019 ansatte PROMIS fire solide arkitekturprofiler. PROMIS utvider dermed tjenestene sine og tilbyr nå rådgivende bistand innen teknologiledelse og arkitektur. 

Fire erfarne forretningsteknologer og arkitekter vil sammen med PROMIS´ etablerte fagkompetanse innen digital prosjektledelse, tilby tjenester for å øke våre kunders gjennomføringsevne og kapasitet/potensial til å navigere i det digitale landskapet. 

PROMIS leder mange strategisk viktige digitaliseringsprosjekter, og vi ser at mange av våre kunder er midt i en omfattende digital omstilling. Med PROMIS’ arkitektursatsning vil vi tilby en helhetlig tilnærming til digitalisering med fokus på å utnytte innovasjonsmuligheter, lage brukertilpassede tjenester, holde orden i eget hus og det å etablere, eie og forvalte systemer i samspillet mellom forretning og IT.

Les mer her..