Verdistrømovervåkning

Overvåking av modernisert folkeregister – brukeren i sentrum

Av Nina Elise Jørgensen (PROMIS) og Svein Kåre Ruud (Skatteetaten)

Skatteetaten har fra august 2020 etablert overvåking av folkeregisteret 24/7. Formålet er økt brukeropplevd kvalitet ved å oppdage feil før brukerne gjør det, og å overvåke hver forretningstransaksjon fra ende-til-ende – såkalt verdistrømovervåking.

Webinaret inngikk i programmet til Software 2021.

Se webinaret