Aktuelt

Vi fortsetter samarbeidet med Education for Life i Nepal

  PROMIS, Promis Qualify AS og Education for life, Nepal fortsetter samarbeidet også i 2019. Vi viderefører arbeidet fra 2018 med utdeling av 'The freedom kits' på landsbygda…

PROMIS og Promis Qualify flytter

Nye lokaler i Stortingsgata 12 Etter tre fine år samlokalisert med Metier OEC på Smestad er Promis-selskapene nå på flyttefot. Vi alle er veldig ivrige etter å komme oss inn…